Bijdrage Cardio-Fitness

19-03-2009 door peter.leuwerink

Onduidelijkheid omtrent cardio-fitness judoafdeling

 

Er is enige onduidelijkheid ontstaan na verhoging van de bijdrage voor cardio-fitness voor  een groep judoka’s.

 

Er is een afspraak met Vondersweijde waardoor we tegen een gereduceerd tarief kunnen beschikken over pasjes die een aantal (wedstrijd)judoka’s de mogelijkheid biedt om 2 x per week gebruik te maken van de fitness faciliteiten van Vondersweijde.

 

De kosten van deze pasjes waren een tijd niet goed inzichtelijk. Dit is nu in beeld gebracht en het bleek dat we ruim 2 jaar een té lage bijdrage hebben gevraagd.

 

Met het tarief van €6 per maand heeft Hantei er maandelijks een behoorlijk bedrag bij moeten doen. Dit is nooit de bedoeling geweest van deze extra voorziening. De kosten worden door de judoka’s zélf en gezamenlijk gedragen. Het tarief is dus voor alle gebruikers hetzelfde.

 

Dit heeft tot gevolg dat we met ingang van april 2009 het tarief moeten bijstellen tot een kostendekkend bedrag van €10 per maand. Dit lijkt een forse verhoging maar er is in feite 2 jaar lang ten onrechte NIET verhoogd.

 

Het tarief van €10 is evenmin ter dekking van de reeds betaalde bijdrage door Hantei. Dat is afgesloten. Op basis van het huidige gebruik zijn de opbrengsten gelijk aan de kosten. Mochten er nu enkele pasjes worden ingeleverd zal dit tarief blijven staan zodat een eventuele prijswijziging van Vondersweijde niet gelijk tot wijziging van de bijdrage hoeft te leiden.

 

Het is begrijpelijk dat er nu mogelijk judoka’s afhaken wat natuurlijk erg jammer is. Wel dient beseft te worden dat het normale tarief van Vondersweijde momenteel €22,75 per maand is voor 1 x per week. In ons geval dus €10 per maand voor 2 x per week. Dus voordat je besluit om te stoppen neem dit in ieder geval in je overweging mee.

 

De bijdrage van €10 dient met ingang van april 2009 ook vóóraf te worden voldaan op de judorekening. Als er structureel te laat of niet wordt betaald zal het pasje worden ingenomen.

 

Er zal bovendien worden gelet op het gebruik van de pasjes. Indien er niet of nauwelijks gebruik van gemaakt wordt, zal het pasje worden ingenomen en eventueel beschikbaar gesteld worden aan andere belangstellende judoka’s.

 

 

Technische Commissie Judo