interview Ben Benneker

30-08-2003 door marloes.ankone

Mijn vraag: zeg Ben, wanneer zijn jullie begonnen met Judo? Dat zal in de beginjaren 1950 geweest zijn, samen met Alex, Mans en Johan (mij allemaal bekend)

Maar Hans, jij bent toch in Denekamp begonnen, toen waren wij al gestopt. Ja, mijn begin was 1956 op de Brink bij Hovels, een afdeling Judo van Sportacademie Wigger afdeling Denekamp. Wij begonnen meen ik met 28 personen. Een half jaar later was dat nog ongeveer de helft. Toen zijn wij met 8 personenvan Denekamp naar Oldenzaal gegaan. We trainden o.l.v Jan Wigger in een bovenzaal van het vroegere Rex theater. Vele jaren later werd de naam “Oldenzaalse Sortacademie Wigger” verandert in “Judovereniging Oldenzaal” en weer later in “Hantei”.

Mijn vraag: jullie zijn toen gestopt. Ja, wel bij Oldenzaal, maar we gingen naar Almelo niet om de judo maar voor Jiu-Jitsu en daarnaast boksen. Dat hebben we een aantal jaren gedaan, maar toen was de gein er af, en zijn met alles gestopt.

Zijn vraag: Maar jij had toch ook de hondendressuur en voetbal? Ja, de dressuur was op zondag en de voetbal was op zaterdag. Ook zwemmen op de zaterdag morgen. Snel even een paar baantjes trekken in het “Hallenbad” in Nordhorn, maar door de week de normale Judotraining. Het zwemmen combineerde goed met judo, wat minder met voetbal, maar het ging allemaal goed. Ja, natuurlijk, met zoveel sportgedoe wordt er wel veel geblesseerd. De zwaarste blessure was toch wel een bouwvakongeval (daar gaan we niet verder op in), maar Ben, jij hebt toch ook je portie aan blessures wel gekend? Ja natuurlijk want wat is de hoofdzaak om blessures te voorkomen? Als je goed vooraf warmdraait met de warming-up, dan wordt de blessurekans veel kleiner. Koud de mat opgaan en een spetter van een worp inzetten, dat geeft problemen.

Om naar de training te gaan in Oldenzaal, dat ging in de beginjaren op de fiets, zelfs nu nog wel eens. Je bent dan goed warm na 40 minuten flink doortrappen.

Nu de gestarte 30plus judotraining. Het gaat allemaal wat rustiger en een beetje gas terug kan geen kwaad. Door de mensen aangehaald uitspraken van een gevaarlijke sport, Welnee, zoals aangehaald een goede warming-up kan veel blessureleed voorkomen. In alle takken van sport zitten wel risico’s maar de persoon zelf kan dat risico minimaal houden door……

Ben komt met de vraag: Jij bent in die fabriekshal naast jouw woning toch bezig geweest met Judo of wilde dat niet van de grond komen? Jawel, we zijn daar met zo’n 8personen bezig geweest met Judo. Allemaal beginners die iets van Judo wilden opsteken. Dat heeft zowat een jaar geduurd, toen werd die hal verhuurd en moesten wij wat anders zoeken, maar dat lukte niet. Toen ben ik weer bij Hantei gaan trainen. Na de fabriekshal lag de mat bij mij in de garage opgeslagen. In 2000 kwamen mensen uit Enschede bij mij en vroegen of ik de judomat kon missen, want zij hadden een sportschooltje gehad in het Enschedese rampgebied. Zij waren na de ramp alles kwijtgeraakt, het hele gebouw was weggeblazen, met al het daar aanwezige materiaal. Ik heb toen de judomat geschonken aan die club in Enschede. De judomat was voorheen de demonstratiemat van Hantei, nadat deze al ettelijke jaren de mat was waarop getraind was. De mat is dus nog steeds in gebruik. Ja, dat materiaal heeft zijn dienst wel bewezen.

Goed, nu verder met de volgende vraag: Jij hebt toch kortgeleden de zwarte band 1e dan gehaald? Ja, vorig jaar (2002), ik meen op 15 juni, ben ik daarvoor geslaagd. Jij was toch al “zwart”?. Dat is inderdaad zo, maar dat was de club zwarte band die ik in 1993 heb gehaald, maar deze band wordt als zodanig niet door de judobond erkend. Zodoende moest ik om eventueel verder te willen, eerst een technisch examen doen. Ik heb dat alsnog gedaan in juni 2002, samen met Lotie Flink, ook een van de jongens uit de beginjaren en Carlo Prinsen. Het is me dus toch gelukt om de 1e dan te halen, maar zonder een zware blessure in 1974 had het me toen misschien ook gelukt, maar dat is achteraf gepraat. Het examen zou in Groningen gedaan worden, waar de rest van de clubjongens wel toen geslaagd zijn.

Vraag: Denk jij wel eens aan stoppen met judo. Ach, als de gezondheid en het blessureleed het toelaten  om nog even door te gaan, waarom niet. De stille wens is nog steeds die 2e dan. Ook dit is weer een uitdaging die ik had tegenover de 1e dan, maar de tijd zal het leren. Medewerking heb ik in Lotie en Gerlo, dus we zien wel.

Ja Ben, je begint meet een vraag, maar die vraag geeft je een paar uur praatwerk met veel leuke voorvalletjes, als je terug kijkt  “OP TOEN”

Sportgroeten van Hans en Ben.

1e foto: Het aanbieden van een 2 meter lange krentenweger bij de geboorte van "Jantje Wigger"
2e foto: 1958-1959 Ferrie Hudepol en Hans Bezuijen. Ferrie werpt 1e schouder.