Hantei start dit seizoen met een aantal nieuwe activiteiten

10-09-2012 door nick.verboom

Op maandag 3 september begint het seizoen van Budovereniging Hantei weer. Naast de lessen judo op dinsdag en donderdag en taekwondo op woensdag vrijdag en zaterdag gaat Hantei een aantal nieuwe activiteiten opstarten.
Er komen:

Lessen weerbaarheid voor meisjes

Wat is weerbaarheid en waarom zelfverdediging?

Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Als je zelfvertrouwen groeit dan zijn dat bouwstenen voor een weerbare houding. In de lessen komt dit aan de orde door middel van fysieke-, verbale- en mentale vaardigheden. Hierdoor kun je beter voor jezelf opkomen. In de trainingen werken we aan een positief zelfbeeld, eigenwaarde en zelfrespect.
Start:

dinsdag 2 oktober 2012
18.00-19.00 uur voor meisjes van 13-14-15 jaar
woensdag 3 oktober 2012 15.30-16.30 uur voor meisjes van 10-11-12 jaar
Kosten : € 45,00 voor 6 lessen

Judo na schooltijd voor kinderen van de Drieeenheidschool

Deze school gaat dit schooljaar beginnen met een continu-rooster. Hantei geeft kinderen de mogelijkheid op maandagmiddag naar de dojo te komen voor judoles. Je leert daar onder andere valtechnieken, verdedigingstechnieken en we doen ook wat aan conditietraining.
Maandagmiddag van 14.15 – 15.15 uur is er judo met kinderen van je eigen leeftijd daarom hebben we een indeling gemaakt indeling gemaakt:

Zes weken judo voor € 15,00
Groep 3 en 4 start maandag 10 september t/m maandag 15 oktober 2012
De andere groepen komen daarna aan de beurt, kijk op de website van Hantei of
school.

Tai Chi al 11 jaar bij Hantei
Tai Chi is van oorsprong een vechtsport afkomstig uit China, echter Tai Chi wint de laatste jaren enorm aan populariteit in het Westen, omdat het een sport is die tot in lengte van dagen kan worden beoefend om de gezondheid van de mens te bevorderen.

Onderwerpen als ademhalingstechnieken, massage, lichaamsoefeningen en de algemene basisprincipes van Tai Chi zullen zowel in theorie als praktijk uitvoerig aan bod komen.

De lessen starten op maandagavond 3 september van 19.15 tot 20.45 uur en zijn toegankelijk voor jong en oud. Mocht je interesse hebben en wil je meer informatie neem dan contact op met Jelle Abma (06-50638276)

Aikido vindt onderdak bij Hantei

Eerst in het Noabershoes, nu bij Hantei

Aikido is een Japanse martiale kunst. Aikido staat voor 'de weg (DO) van innerlijke kracht (KI) in harmonie (AI)'.

Het is geen vechtsport; het kent dan ook geen aanvalstechnieken. Er worden dus ook geen wedstrijden georganiseerd, een competitie-element bestaat niet. Aikido is aantrekkelijk voor kinderen. Het bevordert de lichaamscoördinatie, vermindert agressie en zorgt dat de kinderen lekker wat energie kwijtraken.

Het nieuwe seizoen begint op maandag 3 september,
1e groep, 6 t/m 9 jaar
17.00 – 18.00 uur
2e groep, 10 t/m 13 jaar 18.00 – 19.00 uur
Wilt u meer informatie, bezoek de website: www.aikikan.nl of neem contact op met: Ingrid
ter Braak, tel. 06-13459576.

Wilt u alles nog eens nalezen, wilt u zich aanmelden voor de zelfverdediging of judo na schooltijd kijk dan op de website van Hantei: www.hantei.nl/sportservice 682 contactpersoon Ineke Eissink
Voor de trainingstijden judo en taekwondo: www.hantei.nl contactpersoon Ben Platier