Wijzigingen Judo wedstrijdbepalingen 2012-2013

09-09-2012 door wouter.spijker

Onderstaande wijzigingen zijn per 1 september 2012 van kracht en hebben betrekking op alle judoka’s. Het doel van deze wijzigingen is enerzijds om de aansluiting met de Internationale regelgeving te behouden en anderzijds om de administratieve/sportieve gang van zaken voor de judoka te vergemakkelijken. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen die vanaf komend wedstrijdseizoen van kracht zijn:

Coachen;

Een deelnemer heeft het recht om zich tijdens de wedstrijd te laten bijstaan door een coach. Op advies van de Nationale Scheidsrechters Commissie Judo (NSCJ) is de Internationale regel, waarbij alleen tijdens mate situaties aanwijzingen gegeven mogen worden door de coach, ingevoerd in Nederland.

Tijdens de wedstrijd mag de coach verbaal de deelnemer alleen toespreken of non-verbale aanwijzingen geven gedurende de periode waarin de wedstrijd tijdelijk is gestopt (mate). Deze regelgeving geldt voor alle leeftijdscategorieën!

Mocht er toch gecoacht  worden dan zal de coach verwezen worden naar de tribune. In het ernstigste geval zal de toegang tot de zaal ontzegd worden. Ook wordt er bij de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) een melding gemaakt van het gedrag van de coach.

Kumi-kata verbreken;

Als de deelnemer de kumi-kata(pakking) wil verbreken, is het vanaf bovengenoemde datum niet meer toegestaan dit te doen d.m.v. de knie. De knie wordt op de pols van de tegenstander geplaatst en zal d.m.v. een drukkende beweging, van het onderbeen, de Kumi-kata doen verbreken. Met het onderbeen wordt bedoelt het gedeelte vanaf de knie tot en met de voet. Als deze handeling plaatsvindt zal dit direct bestraft worden met een Shido.

De reden van deze bestraffing is dat deze actie een negatieve indruk heeft!

Oproepen judoka’s;

Conform de Internationale richtlijnen wordt voortaan de judoka in de witte judogi, als eerst opgeroepen tijdens alle Nederlandse Kampioenschappen. (-15, -17, -20, Senioren, NKT, NJL, en de teamwedstrijden)

Proefweging NK Senioren;

Bij het NK  wordt een proefweging mogelijk gemaakt. Een judoka mag zich dan eenmaal presenteren bij de officiële weging.

Controle identiteit NK Senioren;

Voorheen moest elke judoka op het NK Senioren zijn/haar JBN-paspoort en JBN-ledenpas kunnen tonen. Omdat alle judoka’s zich plaatsen via de  districtskampioenschappen of bekend zijn bij de JBN als Wildcardhouder, is een degelijke administratieve controle op het NK overbodig, Een legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart), dus geen rijbewijs, dient de judoka te allen tijde bij zich te hebben, hier kan bij twijfel naar gevraagd worden.

Nekpakking (-12 jaar);

Tijdens de jeugdwedstrijden (-12 jaar) is het niet toegestaan om de arm om de nek van de tegenstander te slaan en vanuit deze situatie een hangende techniek te maken. Er dient bij bijvoorbeeld een Goshi-waza een til moment aanwezig te zijn. Als de situatie zich voordoet dat de judoka de nek omwringt, zal de scheidsrechter deze handeling bestraffen met een Shido. Als er aan de nek van de tegenstander gehangen wordt, zal er eerst een waarschuwing plaatsvinden. Bij herhaling zal de scheidsrechter dit bestraffen met een Shido.

Verschil tussen Waza-ari en Ippon;

Vanaf nu is er een wezenlijk verschil tussen de Ippon en de Waza-ari. De criteria om een Ippon te krijgen/verdienen, is dat de judoka plat op de rug moet vallen. Er dient dus een impact aanwezig te zijn. Het wordt pas een Waza-ari op het moment dat het een rollende val wordt.

Mochten er na dit schrijven nog onduidelijkheden/vragen zijn, stel ze gerust tijdens de judotrainingen aan de trainers van Budovereniging Hantei of aan mij.

Dan rest mij nog iedereen van Hantei een goed en sportief judoseizoen toe te wensen.


Roy Spijker,

Scheidsrechter JBN-Oost Nederland.