JUDOKAMP 2 en 3 juli 2011

07-06-2011 door henk.uit het broek

 

Het Hantei verrassingskamp.

 

  

Judo kamp 2011    

 

2-3 juli..

 

 

Aan alle jeugdige Hantei  Judoka’s van af 8 jaar.

 

Actief  en sportief kampweekend in het Lutterzand bij  Kampeerboerderij ”Zanderink” Beverborgsweg 4 De Lutte.

 

We verzamelen zaterdag 2 juli om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de Kolk en vertrekken om 10.00 uur.

Allen worden op de fiets verwacht, de bagage gaat per auto.

Op zondag 3 juli om 16.00 uur verwachten wij weer terug te zijn bij de Kolk.

 

De kosten voor dit kampweekend bedragen €20,- per persoon.

Graag dit bedrag voor 17 juni 2011  overmaken op  rek.nr. 66 39 62 390 t.n.v. uit het Broek te Enschede,Onder vermelding van ”Judokamp 2011”.

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen of iets te vertellen bel:

Louis Roeleveld            06- 433 510 58

Stella Uit het Broek      06- 175 590 83

 

Verdere informatie over het kamp met alle adresgegevens en wat mee te nemen  volgt nog in “laatste info voor het kamp”. Je krijgt dit een week voor vertrek.

 

Enkele kampregels vooraf ter info voor ouders en deelnemers.

- Wij houden ons aan de aanwezige regels van de kampeerboerderij.

- Niemand verlaat het kampterrein zonder toestemming van de hoofdleiding.

- Niemand komt na 24.00 uur zonder geldige reden van zijn kamer.

- Niet houden aan de regels betekent:  naar huis.

 

 

Wij hopen hiermee een fantastisch kamp te houden, zowel voor de deelnemers als voor de organisatie.

NAC Hantei.

 

Strookje afknippen  en voor 17 juni 2011 inleveren in de brievenbus in de Dojo.

Of aanmelden per mail : Hanteijudo@kpnmail.nl en het geld overmaken op bovenstaande rekening.