Nieuwe contributie structuur Hantei en aanvullend lidmaatschap TJT

24-08-2010 door peter.leuwerink

Nieuwe contributiestructuur

Op de ledenvergadering van 9 april jl. is aangekondigd de contributiestructuur van Hantei judo transparanter te maken.

 • Het was voor veel judoka’s onduidelijk waar men precies voor betaalde, en waarvoor niet.
 • De reguliere contributie Hantei bestond uit deelname aan 1 training in de week.
 • De wedstrijdcontributie welke daarnaast werd geheven maakte het mogelijk om aan meerdere trainingen per week deel te nemen.   
 • Daarnaast werden de kosten van Top judo Twente (TJT) en toernooideelname van wedstrijdjudoka's uit deze wedstrijdcontributie betaald 

Wat gaat er veranderen per ingang van het nieuwe seizoen 2010-2011 (augustus)

 • Wedstrijdcontributie (€80) komt te vervallen
 • Inschrijfgelden voor toernooien zijn voor rekening judoka’s m.u.v. Districtskampioenschappen (DK), NK en Teamwedstrijden. Deze worden door Hantei betaald.  
 • Inschrijving voor toernooien kan vanaf medio september 2011 digitaal via onze website (er volgt een uitgebreide handleiding voor dit voor Nederland unieke inschrijfsysteem)
 • De kosten van TJT, voor de judoka, zijn explosief gestegen door het wegvallen van de hoofdsponsor.
  Aanvullend lidmaatschap TJT is in verschillende vormen mogelijk, in overleg met de trainers kan hier een keuze in worden gemaakt.
 • Hantei judoka’s kunnen voor het normale lidmaatschap van Hantei meerdere keren per week trainen, op donderdag kan er zelfs aan een gecombineerde Hantei/TJT training worden deelgenomen te Oldenzaal. 

Lidmaatschap Hantei & aanvullend lidmaatschap TJT

 1. Contributie Hantei:   zie website Lidmaatschap
 2. Wedstrijdcontributie: vervalt (was €80 per jaar)
 3. Toernooi kosten
  • NK + DK + Teamtoernooien worden betaald door Hantei
  • Overige (invitatie) toernooien worden door judoka’s zelf betaald
  • Aanmelding voor toernooien en betalingen kunnen vanaf september digitaal
 4. Kosten lid TJT
  • 17 jr eo selectie        €25 per maand     5x per week training en begeleiding
  • 17 jr eo niet selectie  €10 per maand     gem. 2 x per week training
  • Min 17jr                   €15 per maand     3-5x per week training + begeleiding
  • Min 15 jr                  €  5 per maand     1x per week training + begeleiding
  • Min 12 jr                  €20 per jaar         1x per maand training + 2 teamwedstrijden